שיעור קליקים

כיצד ניתן בקלות לשפר את ׁׂשיעור הקליקים ׁ(CTR) בקמפיין?

כיצד ניתן בקלות לשפר את ׁׂשיעור הקליקים ׁ(CTR) בקמפיין?

שיעור קליקים צפוי הינו פרמטר שמשפיע באופן משמעותי על ציון האיכות של מילת המפתח שלנו ותמיד אנחנו צריכים לשאוף לציון